RMA Group Thailand

Slide
NEXT-GEN RANGER RAPTOR

ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ รถออฟโร้ดสมรรถนะสูง ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งบนทะเลทราย ทำให้รถคันนี้แตกต่างและโดดเด่น สัมผัสความเร็วแรงที่ทำให้อะดรินาลีนพลุ่งพล่านได้ด้วยตัวเอง

Slide
NEXT-GEN RANGER RAPTOR

ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ รถออฟโร้ดสมรรถนะสูง ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งบนทะเลทราย ทำให้รถคันนี้แตกต่างและโดดเด่น สัมผัสความเร็วแรงที่ทำให้อะดรินาลีนพลุ่งพล่านได้ด้วยตัวเอง

next arrow
previous arrow

เกี่ยวกับ ฟอร์ด อาร์ เอ็ม เอ

อาร์เอ็มเอ ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ฟอร์ดอย่างเป็นทาง
การ เปิดสาขาแรกที่ถนนกัลปพฤกษ์ จากการขยายตัวของรถยนต์
ฟอร์ดอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และโครงการเปิดตัวรถยนต์ All
New Ford รุ่นใหม่ถึง 8 รุ่นภายใน 5 ปี จึงขยายสาขาที่ 2 บนถนนพระ
ราม 4 เพื่อให้บริการรถใหม่ ศูนย์บริการ และศูนย์ซ่อมตัวถัง แก่ลูกค้า
ใจกลางเมือง

รุ่นรถฟอร์ด

NEXT-GEN RANGER RAPTOR

ฟอร์ด เรนเจอร์ แร๊พเตอร์ รถออฟโร้ดสมรรถนะสูง ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ รถออฟโร้ดสมรรถนะสูง ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งบนทะเลทราย ทำให้รถคันนี้แตกต่างและโดดเด่น สัมผัสความ
เร็วแรงที่ทำให้อะดรินาลีนพลุ่งพล่านได้ด้วยตัวเอง

NEXT-GEN FORD EVEREST

ขุมพลังเหนือชั่น เครื่องยนต์ 2 แบบ จากฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่

NEXT-GEN FORD EVEREST

ขุมพลังเหนือชั่น เครื่องยนต์ 2 แบบ จากฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่

NEXT-GEN FORD EVEREST

ขุมพลังเหนือชั่น เครื่องยนต์ 2 แบบ จากฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่

NEXT-GEN FORD EVEREST

ขุมพลังเหนือชั่น เครื่องยนต์ 2 แบบ จากฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่

NEXT-GEN FORD EVEREST

ขุมพลังเหนือชั่น เครื่องยนต์ 2 แบบ จากฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่

NEXT-GEN FORD EVEREST

ขุมพลังเหนือชั่น เครื่องยนต์ 2 แบบ จากฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่

NEXT-GEN RANGER RAPTOR

ฟอร์ด เรนเจอร์ แร๊พเตอร์ รถออฟโร้ดสมรรถนะสูง ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ รถออฟโร้ดสมรรถนะสูง ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งบนทะเลทราย ทำให้รถคันนี้แตกต่างและโดดเด่น สัมผัสความ
เร็วแรงที่ทำให้อะดรินาลีนพลุ่งพล่านได้ด้วยตัวเอง

บริการจากฟอร์ด อาร์ เอ็ม เอ

ศูนย์ฟอร์ด อาร์เอ็มเอ ศูนย์บริการ และศูนย์ซ่อมครบวงจร

ศูนย์ฟอร์ด อาร์เอ็มเอ ศูนย์บริการ และ ศูนย์ซ่อม ครบวงจร โชว์รูม
จำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่น และบริการงานซ่อมครบวงจร ด้วย
ช่างผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ